Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

SAUSIO 13-OJI MOKYKLOJE
Jau 10 metų Laisvės gynėjų dieną 1991 m. sausio 13-ąją žuvusieji pagerbiami akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ – languose uždegamos atminimo žvakutės. Skaityti plačiau
KRITINIO MĄSTYMO IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO PROJEKTAS
Sausio 12 dieną mokykloje buvo projekto "Kritinis mąstymas ir informacinis raštingumas" paskaita. Šį kartą 9 klasės mokiniams paskaitą vedė dvi jų klasės draugės - Gintarė Dziminskaitė ir Aneta Jaglinska. Jos intensyviai mokėsi, ruošėsi ir koordinatorės Beatričės Juškaitės paskatintos ir nuoširdžiai palaikomos ryžosi tapti mokytojomis. Mokinėms puikiai sekėsi taikyti įgytas žinias. Šaunuolės! Skaityti plačiau
TRDICINIS MOKYKLOS LABDAROS VAKARAS
Kviečiame tėvus, senelius, absolventus ir visus mokyklos draugus į tradicinį Simono Konarskio mokyklos labdaros vakarą, kuris įvyks 2017 m. vasario 3 d. 19 val. Lenkų kultūros namuose, adresu: Naugarduko 76, Vilnius. Skaityti plačiau
Pilietiškumo pamoka „Misija Sibiras 2016“
Sausio 11-oji diena. Į vieną didžiausių mokyklos kabinetų per pertrauką nusidriekia didelė eilė moksleivių. Ar tikrai pateks visi norintieji? Skaityti plačiau
Patvirtintas Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Švietimo ir mokslo ministerija 2017 m. sausio 4 d. patvirtino Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. Šis aprašas reglamentuoja mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, pasiekimų patikrinimus, išskyrus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Skaityti plačiau
Pamokų laikas
  1 pamoka 8:00 - 8:45  
  2 pamoka 8:55 - 9:40  
  3 pamoka 9:50 - 10:35  
  4 pamoka 10:55 - 11:40  
  5 pamoka 12:00 - 12:45  
  6 pamoka 12:55 - 13:40  
  7 pamoka 13:50 - 14:35  
Pamokų tvarkaraščiai
  1-4 klasių
Tvarkaraščius rasite čia  
       
  5-10 klasių Tvarkaraščius rasite čia  
       
  12 klasių Tvarkaraščius rasite čia  
       
       

 

Popamokinė veikla
  • Mokykla vykdo pradinį ir pagrindinį ugdymą, kuris atitinka valstybinį standartą. Kad mokiniai galėtų gilinti savo dalykines žinias, pagal tėvų bei globėjų prašymus, atskiroms klasėms yra skirta daug konsultacinių pamokų: 16 lietuvių kalbai, 4 matematikai, 3 anglų kalbai, 3 istorijai, 2 fizikai, 1 lenkų kalbai, 1 rusų kalbai, 1 tikybai, 1 muzikai. 
  • Mokykloje po pamokų veikiantys būreliai: teatras „Škic“, vokalinė grupė, pagal skirtingą mokinių amžių ir patirtį yra net po 2 ansamblio „Svitezianka" ir dailės būrelio grupės, net 3 kūno kultūros ("Drąsūs, stiprūs, vikrūs", krepšinio ir tinklinio) sekcijos - skirti popamokiniam mokinių poreikių tenkinimui ir užimtumui didinti.

 

 


 
MOKYKLOS MISIJA

Vilniaus Simono Konarskio mokykla, įgyvendinanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, teikianti valstybinį standartą atitinkantį išsilavinimą. Mokykla ugdo tolerantišką, aktyvią, saviraiškos kelią gebančią rinktis asmenybę, kuri puoselėja lenkų kultūros tradicijas ir yra atvira inovacijoms.

 


DAUGIAU

 


 
DARBO ORGANIZAVIMAS
2016 – 2017 mokslo metais: 1 – 10 klasėse:
I pusmetis: rugsėjo 1 – gruodžio 23 d.
II pusmetis: sausio 9 – birželio 2 d. 
Pamokos prasideda nuo 8:00 valandos.
 
 
 

DAUGIAU

 

smart foreash