Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mokinių priėmimas

 

 

Informuojame, kad prašymai į visas Vilniaus miesto mokyklas teikiami per Vilniaus miesto savivaldybės administruojamą elektroninę prašymų teikimo į mokyklas sistemą. Prieš jungiantis prie prašymų teikimo į mokyklas sistemos prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės elektroniniame puslapyje skelbiama Priėmimo į mokyklas tvarka ir dažniausiai užduodamais klausimais, Mokyklų žemėlapyje pasitikrinti, kuriai Vilniaus miesto mokyklai yra priskirta Jūsų gyvenamoji vieta.

 
Jūsų patogumui žemiau pateikiame nuorodas į Vilniaus miesto savivaldybės el. puslapyje skelbiamą aktualiausią su mokinių priėmimu susijusią informaciją.
 
   
  
 
Informaciją apie priėmimą į 1-12 kl. teikia
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olga Jurkevičienė
Tel. 8 5 213 05 17;
El. paštas    olga.jurkeviciene@konarskio.lt
 
Informaciją apie priėmimą į priešmokyklinio ugdymo klasę teikia
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Krystyna Kratkovska
Tel. 8 5 213 05 17;
El. paštas    krystyna.kratkovska@konarskio.lt
 
 
 
PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Konarskio mokyklos
2019 m. balandžio 16 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-149
 
 
VILNIAUS SIMONO KONARSKIO MOKYKLOS 2019-2020 m.m.
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
 
 
1. Komisija, vykdydama mokinių priėmimą, vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu. Nr. 1-1950 (toliau – Aprašas).
 
2. Komisiją sudaro 8 nariai:
Krystyna Kratkovska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkas);
Ana Kizelevič, sekretorė (komisijos sekretorė);
Olga Jurkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė;
Renata Pačinskaitė, raštinės vedėja;
Lilija Mikonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, logopedė;
Jolita Jakubauskienė, psichologė;
Loreta Skulskytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos narė;
Barbara Zinkevič, pradinių klasių mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė.
 
 
3. Komisija dirba nuo 2019 m. balandžio 16 d. iki rugpjūčio 31 d.
 
4. Komisijos darbo  posėdžių grafikas:
 
Eil. Nr.
Posėdis
Data
Laikas
Vieta
Atsakingi asmenys
1.
Dėl mokinių priėmimo į mokyklą
2019-04-25
9.00 val.
15 kabinetas
K. Kratkovska
A. Kizelevič
2.
Dėl mokinių priėmimo į mokyklą
2019-06-04
9.00 val.
15 kabinetas
K. Kratkovska
A. Kizelevič
3.
Dėl mokinių priėmimo į mokyklą
2019-06-11
9.00 val.
15 kabinetas
K. Kratkovska
A. Kizelevič
4.
Dėl mokinių priėmimo į mokyklą
2019-08-23
9.00 val.
15 kabinetas
K. Kratkovska
A. Kizelevič
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Esant būtinybei, gali būti kviečiami papildomi komisijos posėdžiai.
 
5. Prašymai mokytis nagrinėjami mokykloje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau, kaip paskutinę prašymų pateikimui skirtą dieną.
 
6. Dokumentus komisijos sekretorė perduoda komisijos pirmininkui prieš 1 dieną iki komisijos posėdžio.
 
7. Komisijos narių atsakomybė:
7.1. Pirmininkas – mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Krystyna Kratkovska:
7.1.1. vadovauja komisijos darbui;
7.1.2. šaukia komisijos posėdžius;
7.1.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams;
7.1.4. priima sprendimą dėl komisijos darbo;
7.1.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;
7.1.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;
7.1.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;
7.1.8. pasirašo komisijos posėdžio protokolą;
7.1.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.
7.2. Priėmimo komisija:
7.2.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;
7.2.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;
7.2.3. nustato Aprašo 52.2, 52.3 ir 52.4 papunkčiuose nurodytų kriterijų vertę taškais;
7.2.4. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas;
7.2.5. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir skelbia jį mokyklos interneto svetainėje: http://www.konarskio.lt/lt/.
 
8. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Vilniaus Simono Konarskio mokykloje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka.
 
9. Asmuo, susijęs su e. sistemos tvarkymu, atsakingas už asmenų duomenų slaptumą, objektyvų, sąžiningą ir skaidrų mokinių priėmimo organizavimą, atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 
10. Aprašas su posėdžių grafiku, darbo vieta, valanda skelbiami mokyklos interneto svetainėje: http://www.konarskio.lt/lt.
 
 
_______________________________________ 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti