Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mokinių priėmimas

 
 
2017-2018 m.m. mokinių priėmimo į mokyklą komisiją
 
Komisijos pirmininkė – Krystyna Kratkovska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos sekretorė – Ana  Kizelevič, raštinės vedėja;
Nariai: Olga Jurkevičienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė;
Alina Evelina Šostak, socialinė pedagogė;
Lilija Mikonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, logopedė;
Janina Janulionienė, psichologė;
Loreta Skulskytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos narė;
Barbara Zinkevič, pradinių klasių mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė.

Komisijos darbo  posėdžių grafikas:
 
Eil. Nr.
Posėdis
Data
Laikas
Vieta
1.
Dėl mokinių priėmimo į priešmokyklinę gr. ir 1  klasę
2017-06-02
10.00 val.
18 kabinetas
2.
Dėl mokinių priėmimo į 1-10  klases
2017-06-13
10.00 val.
18 kabinetas
3.
Dėl papildomo mokinių priėmimo į priešmokyklinę gr. ir 1-10 klases
2017-08-29
10.00 val.
18 kabinetas
 
 
 
 
 
Mokyklos papildomai prašomi dokumentai:
 
 
 
 
 
 
3. Pažyma apie mokinio sveikatą
 
 

 

 
smart foreash