Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Veiklos tikslai ir uždaviniai

 
 VILNIAUS SIMONO KONARSKIO MOKYKLOS 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
 
 1. Organizuoti ugdymą(si) remiantis mokinių bendrosiomis kompetencijomis sudarant sąlygas jų plėtotei
  1. Sukurti integracijos sistemą (5–10 klasių), kurioje atsispindėtų integruojamos programos, atskirų dėstomų dalykų sąlyčio taškai.
  2. Tobulinti ir plėsti mokytojų kompetencijas.
  3. Puoselėti pagalbos mokiniui sistemą.

 2. Kurti saugią ir modernią mokymosi aplinką
  1. Tobulinti socialinį emocinį ugdymą.
  2. Modernizuoti mokymosi erdves.
  3. Gerinti mokyklos aplinkos sąlygas ir saugumą.
 
 

 

 
smart foreash