Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mokinių 2016 m. I sem. apklausa

 

  

Mokinių apklausos apibendrinti rezultatai           (2016 lapkritis – gruodis)
 
 
Mokinių nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:
4 lygis – „labai gerai“; 3 lygis – „gerai“; 2 lygis – „patenkinamai“; 1 lygis – „prastai, labai prastai“
 
Vidurkis:
 
1. Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis.
 
 
 
 
 
 
3,6
2. Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose.
3,5
3. Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko.
3,5
4 Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje.
3,5
5. Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje.
 
3,5
 
Mokinių nuomonė apie mokyklą. Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:
4 lygis – „labai gerai“; 3 lygis – „gerai“; 2 lygis – „patenkinamai“; 1 lygis – „prastai, labai prastai“
 
Vidurkis:
 
1. Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai.
 
 
 
 
 
 
2,6
2. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš mokinių  nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo.
2,7
3.Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas,
 žygius ir kt.
2,8
4. Aš noriai einu į mokyklą.
2,9
5. Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose.
 
3,0
 
 
smart foreash