Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mediacijos principai

 

Savanoriškumas – abi šalys dalyvauja mediacijose savo noru ir bet kuriuo metu gali pasitraukti iš mediacijų.

Konfidencialumas – bet kokia informacija, išaiškėjusi mediacijų metu, yra konfidenciali ir negali būti niekam viešinama.

Nešališkumas – abi konflikto pusės turi lygias teises ir su jomis yra elgiamasi vienodai.

Neutralumas – mediatorius lieka neutralus, neprimeta nei vienai pusei savo nuomonės ir problemų sprendimų būdų, net jei jam atrodo, kad jo variantas teisingiausias.

Priimtinumas – konflikto šalys sutinka su mediacijos principais ir su mediatoriaus asmeniu. Jie turi teisę pakeisti mediatorių, jei, jų nuomone, mediacija vyksta ne pagal taisykles ir išvardintus principus. 

 
 
smart foreash