Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mediacijos etapai

 
1. Įvedimas į mediaciją
- Mediacijos taisyklių ir mediatoriaus vaidmens priminimas
- Susitikimai atskirai su kiekviena puse
- Susitarimas dėl taisyklių, galiosiančių mediacijų susitikimų metu
- Susitarimas dėl mediacijų susitikimų laiko
- Mediacijų temos apibūdinimas
 
2. Kiekvienos iš šalies požiūrio pristatymas
- Galimybė kiekvienai šaliai išsakyti savo požiūrį/ situaciją
- Galimybė kitai pusei išklausyti kito asmens požiūrį
- Mediatorius sužino kiekvienos iš pusių poreikius ir lūkesčius
- Kiekvienos iš pusių palaikymas artinantis prie konflikto židinio
- Problemų įvardinimas ir, jeigu reikia, jų surašymas 
 
 
3. Sprendimų ieškojimas
- Kiekvienos pusės problemos požiūrio išklausymas
- Kiekvienos pusės poreikių ir lūkesčių apibrėžimas
- Kiekvienos pusės poreikių, interesų ir lūkesčių supratimo ugdymas
- Bendrų interesų ieškojimas 
 
4. Bendro sprendimo apibūdinimas / išsiaiškinimas
- Galimų sprendimų būdų surinkimas
- Bendrų interesų išryškinimas
- Sprendimo būdų realizacijos patikrinimas
- Patikrinimas, ar sprendimas yra priimtinas abiem pusėms
- Aiškus kiekvienos pusės įsipareigojimo apibūdinimas 
 
5. Susitarimo surašymas
- Susitarimo turinio suformulavimas (išmatuojamas, aktualus, konkretus, realus įgyvendinimo terminas)
- Susitarimo projekto surašymas
- Susitarimo pasirašymas
                                 
6. Mediacijų pabaiga
- Susitarimo egzempliorių kiekvienai pusei perdavimas
- Formalių procedūrų priminimas 
- Ataskaitos paruošimas ir perdavimas į teismą kartu su pasirašytu susitarimu ir sąskaita – faktūra
 
 
smart foreash