Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Darbo užmokestis

 
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
 
Duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų,
įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo
ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo
1 priedas
 
Vilniaus Simono Konarskio mokykla
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS
 
 
 
Pareigybės pavadinimas
 
2016
metai
 
2017 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
 
II ketv.
 
           Ugdymo  įstaigos administracija
Direktorius
419,66
1
1210,57
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui)
1164,71
2
982,61
Ūkio dalies vadovas (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)
-
1
141,38
           Tarnautojai ugdymo įstaigose
Mokytojas
608,38
34
649,24
Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, soc. pedagogas, mokyt. padėjėjas, logopedas)
399,45
4
251,00
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas
437,64
2
443,14
           Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)
538,03
2
555,85
Raštinės darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)
397,83
1
582,90
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkai
363,10
2
403,97
Valytojas
441,60
5
415,00
Budintis (sargas, kiemsargis)
374,78
5
449,93
Laborantas
91,88
1
90,38
Kiti darbuotojai (informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas, duomenų bazės priežiūros specialistas)
192,23
4
197,67
 

  

 

Direktorius                                      

Valerijus Jaglinski

 

Duomenis tvarko:

Vilniaus Simono Konarskio vidurinės mokyklos buhalterė

Vilniaus g.39/6, LT- 01119 Vilnius 

Tel. 2122713

 

 
smart foreash