Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mokinių priėmimas į III kl.

 

 

VILNIAUS SIMONO KONARSKIO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 
Trumpa informacija
 
Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius – 32 (tautinių mažumų mokyklos mokiniui – 35) savaitinės pamokos, minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos (tautinių mažumų mokyklos mokiniui – 31,5).

 

Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 (mokinys, besimokantis tautinės mažumos kalba – 9) bendrojo ugdymo dalykų. Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai.
 
Dorinio ugdymo dalykas:
• Tikyba
• Etika
Socialinio ugdymo dalykas:
• istorija
• geografija
Gamtamoksliniougdymo dalykas:
• biologija
• fizika
• chemija
Pasirinktos sporto šakos:
• krepšinis
• tinklinis
• sportinis šokis
Meniniougdymo dalykai:
• dailė
• muzika
• teatras
Technologinio ugdymo dalykai:
• turizmas ir mityba
• tekstilė ir dizainas
• dizainas
 
Dalykai
Bendrasis kursas
Išplėstinis kursas
savaitinių pamokų sk.
programos apimtis val.
savaitinių pamokų sk.
programos apimtis val.
Tikyba
2
 
 
Etika
2
 
 
Mokymosi (gimtoji) kalba
8
 
10
 
Lietuvių kalba ir literatūra
11
 
13
 
Užsienio kalba (privaloma)
6
 
6
 
Užsienio kalba (pasirenkamoji)
4-6
 
4-6
 
Istorija
4
 
6
 
Geografija
4
 
6
 
Matematika
6
 
9
 
Informacinės technologijos
2
 
4
 
Biologija
4
 
6
 
Fizika
4
 
7
 
Chemija
4
 
6
 
Menai
4
 
 
Technologijos
4
 
 
Bendroji kūno kultūra
4
 
 
Pasirinkta sporto šaka
4
 
 
Pasirenkamieji dalykai
 
 

 

Pasirenkamieji dalykai:
o    Informacinės technologijos A – 4 val., B- 2 val., 2-oji užsienio kalba, kiti gamtos mokslų kursai, kitas socialinių mokslų kursas

o    Ekonomika ir verslo organizavimas, psichologija, lyderystės pagrindai, 2 val. per dvejus mokslo metus (neturi kurso); grafinis dizainas, viešieji ryšiai ir reklama, ugdymas karjerai - 1 val. (neturi kurso)

 

 
 
Užpildome individualaus mokymosi plano forma:
 
 
VILNIAUS SIMONO KONARSKIO GIMNAZIJOS
 
III KLASĖS MOKINIO (-ĖS)...................................................................
 
INDIVIDUALAUS MOKYMO(SI) PLANAS 2021/2023 m.m.
 
Nr
Mokomieji dalykai
Kursas
 
Valandų skaičius
Moduliai
Pastabos
1
 
........................................................
(dorinio ugdymo dalykas)
 
B
 
2
 
 
2
 Lietuvių kalba ir literatūra
 
 
 
 
3
 Lenkų kalba (gimtoji)
 
 
 
 
4
 Užsienio kalba..............................
 
 
 
 
5
 Matematika
 
 
 
 
6
 
........................................................
(socialinio ugdymo dalykas)
 
 
 
 
7
 
........................................................
(gamtamokslinio ugdymo dalykas)
 
 
 
 
8
 
........................................................
(meninio arba technologinio ugdymo dalykas)
 
 
 
 
9
 
........................................................
(kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka)
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
Valandų skaičius per dvejus mokslo metus.................
Išplėstinių kursų skaičius.............................................
Dalykų skaičius............................................................
 
.........................................................................                                                         ..............................
                   (vardas, pavardė)                                                                                            (parašas)
 

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti