Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Sveikatos priežiūros specialistas

 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO DARBAS
 
1. Mokinių sveikatą prižiūri mokyklos slaugytoja. Mokiniai kasmet tikrinasi sveikatą ir pristato mokyklos slaugytojai sveikatos pažymėjimus (FORMA Nr. 027-1/a) iki rugsėjo 15 d.
2. Kiekvienais metais mokyklos slaugytoja užpildo klasės dienynų sveikatos, kūno kultūros mokytojai – fizinio pasirengimo lapus.
3. Mokiniams, kuriuos slaugytoja išleidžia namo, išduodamas raštelis, pateisinant tos dienos pamokas.
4. Kiekvienoje pradinėje klasėje mokytojas įrengia ūgio matuoklę. Pagal turimus mokyklos suolų rezervus, sodina mokinius į jų ūgį atitinkančius suolus.
5. Ligos atveju, tėvų raštelis teisina tik trijų dienų praleistas pamokas.
6. Visi darbuotojai, dirbantys mokykloje, privalo kasmet tikrintis sveikatą ir pristatyti pažymą apie sveikatos būklę.
 
 
smart foreash