Statybininkų g. 5, 03200 Vilnius
tel. (8 5) 213 0518 
el. p. rastine@konarskio.vilnius.lm.lt

Mokinių maitinimas

 
Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimuisi skiriamos dvi (po 3-ų ir po 4-ų pamokų) 20-ties min. trukmės pertraukos.
Mokiniai maitinasi mokyklos valgykloje savitarnos būdu.
Tvarką mokyklos valgykloje palaiko budintys mokytojai ir vyresniųjų klasių mokiniai.
Mokinių maitinimosi sąlygas kontroliuoja miesto higienos centras, mokyklos administracija, mokyklos medicinos darbuotoja. Taip pat gali būti sudarytos visuomeninės komisijos, į kurių sudėtį įeina Mokyklos tarybos, administracijos, tėvų komitetų atstovai, mokyklos medicinos darbuotoja. Komisijų išvados aptariamos Mokyklos taryboje, pakviečiant maitinančios įmonės atstovus. Esant reikalui, su išvadomis raštu supažindinamas higienos centras, mokyklos ir maitinančios įmonės administracija.
Nemokamas maitinimas, mokyklai gavus tam skirtų lėšų, skiriamas direktoriaus įsakymu mokiniams, kurių sąrašas apsvarstomas nemokamo maitinimo komisijos posėdyje, surinkus klasių vadovams pareiškimus iš tėvų, išduodant atitinkamus talonėlius.
Mokiniai, gyvenantys Vilniaus rajone, vežami nemokamai, jei iki rugsėjo 15 dienos klasės auklėtojai pristato paraišką apie būtinybę atvykti į mokyklą priemiestiniu transportu. 
 
smart foreash